Projekt parteru domu. Lokalizacja: okolice Bielan Wrocławskich